logotype

Margaretki

1. GRUPA MODLĄCYCH SIĘ OSÓB

MARGARETKĘ mogą tworzyć pojedyncze osoby lub rodziny. Ważne jest to, aby w każdy dzień tygodnia ktoś się modlił za danego kapłana. Symbolem Apostolatu MARGARETKA jest kwiatek o siedmiu płatkach symbolizujących siedem dni tygodnia. W centrum kwiatu wpisuje się imię i nazwisko kapłana, zaś na siedmiu listkach kwiatowych imiona i nazwiska siedmiu osób (lub nazwiska rodzin), które składają Bogu przyrzeczenie dożywotniej modlitwy - każda osoba (lub rodzina) w jednym określonym dniu tygodnia za konkretnego kapłana.  

2. MODLITWA

Siedem osób połączonych ofiarowywaniem dnia za Kapłana, wybiera formę modlitwy, która im najbardziej odpowiada i kontynuuje ją przez całe swoje życie, także po jego śmierci.

Pozostawiając dowolność w wyborze modlitwy, proponujemy:

:: Modlitwę za Kosciół i Kapłanów św. siostry Faustyny Kowalskiej (Dz.s.F. 1052) + koronkę do Miłosierdzia Bożego

lub:


MODLITWA ZA KAPŁANÓW

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich. Ty, który pociągnąłeś ku Sobie .......... uczyń każdego z nich Swoim naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielili z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawić się za Twoim ludem, otwórz przed każdym z nich nowe horyzonty, by dostrzegali świat spragniony światła prawdy i miłości; by byli solą ziemi i światłością świata. Umacniaj każdego z nich Twoją mocą i błogosław im.

Święci patronowie naszych kapłanów......... , waszej szczególnej opiece polecam ich dzisiaj. Proszę, abyście wstawiali sie za każdym z nich przed Bogiem i pomagali im we wszystkich potrzebach, aby dochowali Bogu wierności i owocnie pracowali dla Jego większej chwały. Maryjo, strzeż każdego z nich przed wszelkim złem. Amen.
Modlimy się Koronką do Ducha Świętego:  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu... -  7 razy. Pod koniec : O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy...,O Maryjo bez grzechu poczęta... i Pod Twoją obronę...
 

GORĄCO ZACHĘCAMY DO MODLITWY ZA KAPŁANÓW, O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE, ZAKONNE I MISYJNE.
2024  Parafia Krotoszyce  globbers joomla template