logotype

Zespół Synodalny

Tematyka Ogólnego Programu Pracy Synodalnej zgodna jest z założeniami Katechizmu Kościoła Katolickiego. Całość Programu ponadto wzmocniona jest problematyką zawartą w Programie duszpasterskim zatwierdzonym przez Konferencję Episkopatu Polski, który na lata 2006-2010 opatrzony jest hasłem Kościół niosący Ewangelię nadziei, a poszczególne części powyższego czasookresu obejmują lata:

                    2007/2008 - hasło: Bądźmy uczniami Chrystusa,
                    2008/2009 - hasło: Otoczmy troską życie,
                    2009/2010 - hasło: Bądźmy świadkami Miłości.

Rok 2008

CREDO

Hasło Programu duszpasterskiego: BĄDŹMY UCZNIAMI CHRYSTUSA

1. Człowiek zdolny przyjąć Boga.
2. Bóg objawia się człowiekowi.
3. Człowiek odpowiada Bogu: Ja wierzę..., My wierzymy...
4. Wierzę w Boga Ojca.
5. Wierzę w Jezusa Chrystusa.
6. Wierzę w Ducha Świętego.
7. Wierzę w Kościół.
8. Wierzę w ciała zmartwychwstanie.
9. Wierzę w życie wieczne.
10. Maryja Matką Kościoła.

Dodatkowo w pierwszym roku synodalnym:
Pogłębienie znajomości nowego Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego (z III wydania Mszału Rzymskiego):


1. Wstęp oraz znaczenie i godność sprawowania Eucharystii (1-26).
2. Struktura Mszy św. oraz jej elementy i części (27-90).
3. Funkcje i posługi we Mszy św. (91-111).
4. Różne formy sprawowania Mszy św. (112-287).
5. Urządzenie i wystrój kościoła do sprawowania Eucharystii (288-318).
6. Rzeczy potrzebne do sprawowania Mszy św. (319-351).
7. Wybór Mszy i jej części. Msze i modlitwy okolicznościowe za zmarłych (352-385).
8. Adaptacje zależne od kompetencji biskupów i Konferencji Episkopatów (386-399).
9. Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, przyjęte 09.03.2005 r. (1-26).
10. Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, przyjęte 09.03.2005 r. (27-55).

Rok 2009

ŻYCIE W CHRYSTUSIE

Hasło Programu duszpasterskiego: OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE

1. Godność osoby ludzkiej.
2. Świętość powołaniem człowieka.
3. Sumienie moralne.
4. Cnoty.
5. Grzech.
6. Wspólnota ludzka.
7. Sprawiedliwość społeczna i solidarność ludzka.
8. „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”.
9. „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”.
10. Przykazania kościelne.

Rok 2010

CELEBRACJA MISTERIUM CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

Hasło Programu duszpasterskiego: BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI

1. Co to jest liturgia?
2. Jak celebrować liturgię?
3. Sakrament chrztu.
4. Sakrament bierzmowania.
5. Sakrament Eucharystii.
6. Sakrament pokuty i pojednania.
7. Sakrament namaszczenia chorych.
8. Sakrament święceń.
9. Sakrament małżeństwa.
10. Inne celebracje liturgiczne.

Rok 2011

MODLITWA CHRZEŚCIJAŃSKA

1. Co to jest modlitwa?
2. Przykłady modlitwy w Piśmie św.
3. Modlitwa adoracji, prośby, wstawiennicza, dziękczynna i uwielbienia.
4. Przewodnicy modlitwy.
5. Formy modlitwy.
6. Modlitwa we wspólnocie parafialnej.
7. „Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi”.
8. „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego”.
9. Amen.
10. Modlitwa i służba miłości.

Rok 2012

PRÓBA PODSUMOWANIA SYNODU

1. Jak realizować postanowienia synodalne w parafiach?
2. Zespół Synodalny i co dalej?
2024  Parafia Krotoszyce  globbers joomla template