logotype

Kościół w Wysocku

Kościół filialny pw. Św. Jadwigi, gotycki, wzniesiony w końcu XV w. restaurowany gruntownie w XIX w.

Orientowany, murowany, jednonawowy, z trójbocznie zakończonym niewyodrębnionym prezbiterium, zwieńczony ośmioboczną sygnaturką na kalenicy dwuspadowego dachu. Zachował we wnętrzu skrzydło gotyckiego tryptyku z malowaną sceną Ukrzyżowania z około 1500r. Bez wątpienia warte uwagi są także malowidła ścienne, zdobiona drewniana ambona oraz wykonane z artystycznym pietyzmem malowane sceny Drogi Krzyżowej.

Kościół w Wysocku - zdjęcie

Kościół w Wysocku - zdjęcie

2024  Parafia Krotoszyce  globbers joomla template